Lærdomsproblemet

  • Post author:
  • Post category:Drabbles

Grænser for lærdom var en vigtig diskussion i begyndelsen af 1800-tallet. Skoleelever og skolelærere skulle opnå et vist mål af viden, men de måtte heller ikke lære for meget. I religion var det vigtigt, at læreren kunne katekisere børnene efter de religiøse lærebøger, men han måtte ikke lære så meget, at han følte sig i stand til at diskutere religion med sognepræsten. Faget naturlære gav også problemer. Naturforskere vidste, at jorden er meget ældre end Biblens 6.000 år, men hvis børnene lærte det i skolen, kunne de få den idé, at der var andre dele af Biblen, som var forkerte.