Publikationsliste

Udvalgt publikationsliste – artikler og bidrag til bøger.
Jeg skriver også anmeldelser, men anmeldelser og andre småtekster er ikke medtaget på listen.

For voksne

Titlerne er opsat i kronologisk rækkefølge med den nyeste først.

Forsiden af Allet tiders Nordsjælland 2021

Da elektriciteten tog på landet

Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands Årbog 2021.

Forsiden af Trap Danmarks bog om Gribskov Kommune

1850-1920 i Gribskov Kommune, 1920-1970 i Gribskov Kommune & 1970-2006 i Gribskov Kommune

Niels Elers Koch (red.): Trap Danmark, bind 26, 6. udgave. 2018.

Forsiden af Alle tides Nordsjælland 2018

Da Græsted fik en ny skole

Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands Årbog 2018.

Logo for tidsskriftet Rubicon

Skolehistorie og studenteropgaver

Med Christian Larsen. Rubicon 2015.

Forsiden af Fynske Årbøger 2014

Odense Købstads skoler 1780-1814

Fynske Årbøger 2014. Historisk Samfund for Fyn. Klik på billedet for at læse artiklen (åbner i nyt vindue).

Forsiden af årbogen Kirkehistoriske Samlinger 2015

Kampen om børnenes tid: hensynet til arbejdslivet i Almueskoleloven af 1814

Kirkehistoriske Samlinger 2015.

Forsiden af tidsskriftet Noter, nr. 202, 2014

Skolepligt eller undervisningspligt? Skolelovene af 1814

Noter. Nr. 202, 2014.

Forsiden af bogen Visdom og gamle arkivalier

Retspsykiatri - et kig på det gale og det farlige i arkivet

Michael Dupont Rasmussen & Jon Adam Kronegh (red.): Visdom og gamle arkivalier.
Festskrift til Svend Ahrensbach i anledning af hans 60-års fødselsdag 10. november 2013.

Forsiden af bogen Da skolen tog form 1780-1850. Bind 2 i Dansk Skolehistorie

Da skolen tog form 1780-1850. Dansk Skolehistorie: Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år.

Med Christian Larsen og Erik Nørr. Dansk skolehistorie er redigeret af Ning de Coninck-Smith og Charlotte Appel. Aarhus Universitetsforlag 2013 og har modtaget H.O. Lange-Prisen og prisen som Årets historiske bog, 2015.

Forsiden af tidsskriftet 1066 - Tidsskrift for historie, nr. 3, 2010

Danske psykiateres stræben efter anerkendelse: medikalisering eller ej?

1066 - Tidsskrift for historie. Nr. 3, 2010.

Logo for NDU

Kun en tåbe frygter ikke loven. Om psykisk udviklingshæmmedes forhold til straffeloven før og nu

NDU-NYT. Nr. 1, 2009.

Forsiden af CD-ROM-udgivelsen Fotografirportrætter ...

Fængslende portrætter. Forord.

Peter Wodskou Christensen & Gitte B. Høstbro: Fotografiportrætter fra Københavns Politi af kvindelige forbrydere fra periodden 1894-1896 og fra 1905-1907. Genealogisk Forlag 2009. (CD-ROM).

Forside af bogen Psykiatriens historie i Danmark

“Men selvfølgelig jernstænger for vinduerne”. Nybrud i dansk retspsykiatri 1900-1935

Jesper Vaczy Kragh: Psykiatriens historie i Danmark. Hans Reitzels Forlag 2008.

Forsiden af tidsskriftet Den jyske Historikers nummer "Biologismer"

Lombrosos efterfølger? Kriminalbiologiens betydning for kriminalpolitikken

Biologismer. Den jyske Historiker. Nr. 112, 2006.

Forside af tidsskrifte Scandia

Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet efter Foucault i skandinavisk og internationell psykiatrihistoria

Med Cecilia Riving & Jette Møllerhøj. Scandia. Tidsskrift för historisk forskning. Nr. 2, 2006.

Militære fremskridt: korkbælter og pædagogik

1066 - Tidsskrift for historie. Nr. 2. 2006. Klik på billedet for at læse artiklen (åbner i et nyt vindue).

Forsiden af tidsskriftet Fortid og Nutid, nr. 1, 2004

At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed

Fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Nr. 1, 2004 .

Klik på billedet for at læse artiklen (åbner i et nyt vindue).

For børn

Forside af bogen Kongens nye skoler

Kongens nye skoler

Serien Vild med Viden. Forlaget Epsilon 2013.

Forsiden af bogen Straf og smæk

Straf og smæk

Serien Vild med Viden. Forlaget Epsilon 2013.