Det går så godt ... Jeg skriver og skriver og skriver. På flere forskellige skriveprojekter og mange slags tekster. Nu skriver jeg fx igen her på hjemmesiden. Fylder på med…

Fortsæt med at læse Fremdrift i skriveprojekter

Fiktionsskrivning, skrivemedier og skrivelyst Jeg er for nyligt begyndt at skrive om skriveproces. Det gør jeg af flere grunde. Dels synes jeg, at det er sjovt, meget banalt. Dels er…

Fortsæt med at læse Skriveproces og fiktion

Hvordan jeg arbejder på at blive en langt mere produktiv skribent OG komme i bedre form Jeg har i lang tid haft et større skriveprojekt, som jeg er gået i…

Fortsæt med at læse Skrift og motion

Den 5. juni fejrer Danmark Grundlovsdag. Den første grundlov trådte i kraft i 1849, og den blev ændret flere gange i 1800-tallet. I 1915 kom endnu en grundlovsændring. Nu blev…

Fortsæt med at læse 5. juni (2)

Den 5. juni fejrer Danmark Grundlovsdag. Den første grundlov trådte i kraft i 1849 og gav stemmeret til cirka 15 % af befolkningen. Stemmeretten gjaldt mænd over 30 år, der…

Fortsæt med at læse 5. juni (1)

Grænser for lærdom var en vigtig diskussion i begyndelsen af 1800-tallet. Skoleelever og skolelærere skulle opnå et vist mål af viden, men de måtte heller ikke lære for meget. I…

Fortsæt med at læse Lærdomsproblemet

I 1793 satte tyskeren J.C.F Gutsmuths legemsøvelser i system i sin bog ”Gymnastik für die Jugend”. Gutsmuths var inspireret af oplysningstidens pædagogik, der satte barnets naturlige udvikling i centrum. Gymnastikken…

Fortsæt med at læse Gymnastik

Mange opfatter teknologi som maskiner drevet af brændstof eller strøm, fx biler eller computere. Den Danske Ordbog definerer teknologi således: ”anvendelse af videnskabelig viden og tekniske hjælpemidler til praktiske formål,…

Fortsæt med at læse Teknologi

I 1814 blev det forbudt for skolelærere at give skoleelever lussinger eller på anden måde at slå dem med hånden. Lussinger blev opfattet som potentielt farlige for hørelsen, og slag…

Fortsæt med at læse Tæsk i skolen

Tilregnelighed er et strafferetsligt begreb, som gør en lovovertræder ansvarlig for sine handlinger. Straffeloven af 1866 bygger på ideen om, at mennesket besidder en fri vilje. En forbryder pådrog sig…

Fortsæt med at læse Tilregnelighed