Det har jeg skrevet …

Udvalgt publikationsliste – artikler og bidrag til bøger.

Jeg skriver også anmeldelser af historiske bøger. Anmeldelser og andre små tekster er ikke medtaget i oversigten.

af Pernille Sonne

– for voksne

 • Da elektriciteten tog på landet. I: Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands årbog, 2021
 • 1850-1920 i Gribskov Kommune, 1920-1970 i Gribskov Kommune & 1970-2006 i Gribskov Kommune. I: (red.) Niels Elers Koch: Trap Danmark, bind 26, 6. udgave. 2018.
 • Da Græsted fik en ny skole. I: Alle tiders Nordsjælland, Museum Nordsjællands årbog, 2018
 • Skolehistorie og studenteropgaver. I: Rubicon 2, 2015. Med Christian Larsen.
 • Kampen om børnenes tid: hensynet til arbejdslivet i Almueskoleloven af 1814. I: Kirkehistoriske Samlinger, 2015
 • Odense købstads skoler 1780-1814. I: Fynske Årbøger 2014Historisk Samfund for Fyn
 • Skolepligt eller undervisningspligt? Skolelovene af 1814. I: Noter  nr. 202, 2014
 • Retspsykiatri – et kig på det gale og det farlige i arkivet. I: Adam Kronegh og Michael Dupont: Visdom og gamle arkivalier. Festskrift til Svend Ahrensbach. 2013
 • Da skolen tog form 1780-1850. Dansk skolehistorie: Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, bind 2. Med Christian Larsen og Erik Nørr. Dansk skolehistorie er redigeret af Ning de Coninck-Smith og Charlotte Appel. Aarhus Universitetsforlag 2013
 • Danske psykiateres stræben efter anerkendelse: medikalisering eller ej? I: 1066, Tidsskrift for historie nr. 3, 2010
 • “Men selvfølgelig jernstænger for vinduerne”. Nybrud i dansk retspsykiatri 1900-1935. I: Jesper Vaczy Kragh: Psykiatriens historie i Danmark. Hans Reitzels forlag 2008
 • Lombrosos efterfølger? kriminalbiologiens betydning for kriminalpolitikken. I: Den jyske historiker nr. 112, 2006
 • Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria. Med Cecilia Riving og Jette Møllerhøj. I: Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Nr. 2, 2006
 • Militære fremskridt: korkbælter og pædagogik. I: 1066, Tidsskrift for historie nr. 2, 2006
 • At skabe lyst for ungdommen til gavnlig virksomhed. I: Fortid og nutid nr. 1, 2004

– for børn

 • Kongens nye skoler
 • Straf og smæk

Begge i serien Vild med viden, Forlaget Epsilon 2013

af andre, udgivet af Psonne:

Zeev Sevik Perl: Taxafortællinger. Psonne 2015.

7